'

Informacja zwrotna w nowej rzeczywistości

W ostatnich miesiącach mieliśmy okazję wdrażać nasze rozwiązanie do wdrożenia informacji zwrotnej, czyli oceny 360 / 270 / 180 stopni w wielu organizacjach. Dzięki temu mogliśmy zaobserwować rożne podejścia do procesu oceny oraz wyzwania, z jakimi mierzą się obecnie organizacje. Z tego względu chcielibyśmy podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami na temat wykorzystania diagnozy opartej o metodologię 360 stopni z uwzględnieniem nowej rzeczywistości. Poniżej przedstawiamy pierwszą z cyklu publikację na ten temat.

Rosnąca potrzeba informacji zwrotnej

Dla nikogo nie stanowi odkrycia stwierdzenie, że pandemia wywołała istotne turbulencje w funkcjonowaniu większości organizacji. Większość z nas przez dużą część swojego czasu, o ile nie stale, pracuje zdalnie. Z dużym prawdopodobieństwem taki sposób pracy pozostanie jeszcze długo po ustaniu „zdrowotnych” skutków pandemii, a praca w zespołach rozproszonych będzie stałym elementem nowej rzeczywistości biznesowej.

W warunkach pracy zdalnej nasi pracownicy jeszcze bardziej niż dotychczas potrzebują informacji zwrotnej. Potrzeba ta związana jest z tym, że praca zdalna ograniczyła możliwość bezpośredniego kontaktu i bieżącego feedbacku, dzięki któremu z jednej strony potwierdzamy własną skuteczność, jak i możemy pozyskać cenne informacje, wpływające na rozwój naszych kompetencji.

W konsekwencji, w ostatnim czasie widoczny jest wzrost zapotrzebowania na narzędzia pozwalające na łatwe uruchomienie procesu zbierania informacji zwrotnej, który umożliwia zaspokojenie potrzeb rozwojowych pracujących pracowników w trybie zdalnym.

Zarządzanie w nowej rzeczywistości

Siłą rzeczy, w obecnej sytuacji bezpośrednie obserwowanie zachowań poszczególnych członków zespołu przez przełożonych jest dużo trudniejsze, bowiem jest ku temu znacznie mniej okazji. Dlatego też, w organizacjach promujących kulturę feedbacku, ważne jest poszukiwanie informacji zwrotnej także z innych źródeł, takich jak współpracownicy, podwładni, a nawet dostawcy czy klienci. Taka informacja jest niezwykle wartościowym źródłem wiedzy na temat tego, w jaki sposób postrzegają nas inni w istotnych dla organizacji obszarach kompetencyjnych.

Potrzeba nowych kompetencji

Po wybuchu obecnego kryzysu wiele organizacji obawiało się przeprowadzenia badania kompetencji w oparciu o metodologię oceny 360 stopni w obawie przed niewiarygodnymi wynikami z uwagi na panujące niestandardowe warunki. Tymczasem niestandardowe warunki stają się naszą nową rzeczywistością biznesową. Nowa codzienność wymaga z kolei nowych kompetencji. Dlatego też ocena 360 stopni na dużej grupie, poza indywidualną informacją zwrotną dla każdego pracownika, dostarcza ważnych informacji, wskazujących mocne strony i obszary do rozwoju badanej populacji.

Raporty zbiorcze rzucają z kolei światło na występujące trendy oraz możliwe luki kompetencyjne. Dzięki temu możliwe staje się racjonalne, w oparciu o dane zaplanowanie działań rozwojowych w obszarach kluczowych z punktu widzenia nowej postpandemicznej rzeczywistości, w której VUCA stało się dotkliwym faktem.

_____

Autor: Michał Krzewiński