'

Badanie zaangażowania i opinii pracowników

Badanie zaangażowania i opinii pracowników pozwala spojrzeć na organizację w szerszym kontekście.

Dlaczego warto wybrać Ostendi Team Insight Survey?

Badanie zaangażowania i opinii pracowników pozwala na szybkie i skuteczne pozyskanie informacji dotyczących funkcjonowania ważnych obszarów wpływających na efektywność Twojego biznesu. To właśnie pracownicy wiedzą, co wpływa bezpośrednio na osiągane wyniki. Nasze rozwiązanie to nie tylko zamknięty kwestionariusz, ale również możliwość dopasowania zestawu pytań do specyfiki Twojej organizacji.

Usystematyzowana informacja zwrotna

Ostendi Team Insight Survey pozwala na zbadanie opinii pracowników na temat funkcjonowania najważniejszych obszarów w Twojej firmie. Dzięki zestawowi prostych pytań jesteś w stanie szybko i efektywnie pozyskać kluczowe dla rozwoju biznesu informacje, na podstawie których następnie zaplanujesz wdrożenie rozwiązań usprawniających różne procesy.

Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron

Dzięki Ostendi Team Insight Survey zidentyfikujesz mocne i słabe strony Twojej organizacji. Wyniki badania stanowią wartościową diagnozę obecnego poziomu satysfakcji i zaangażowania zatrudnionych osób. W konsekwencji są podstawą do wdrożenia rozwiązań usprawniających obecne procesy w firmie.

Elastyczność w doborze pytań

Dzięki funkcjonalnościom platformy możesz stworzyć swój własny kwestionariusz ze swoim indywidualnym zestawem pytań, które będą odzwierciedlać specyfikę Twojej organizacji.

Świadome i skuteczne zarządzanie

Pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników, bazujący na Team Insight Survey, jest narzędziem świadomego i skutecznego zarządzania. W połączeniu z przeglądem kompetencji kadry zarządzającej (np. oceną 360 stopni) daje spójny obraz mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w zakresie modelu zarządzania przejawianego w firmie.

Zobacz, jak są prezentowane wyniki w raporcie 
Ostendi Team Insight Survey!

Cykliczny pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników jest fundamentem efektywnej organizacji

Kwestionariusz Team Insight Survey został opracowany na podstawie koncepcji Petera Moxona opisanej w „Building a Better Team: A Handbook for Managers and Facilitators” oraz 12 aspektów zaangażowania pracowników wskazanych w badaniach Instytutu Gallupa.

Ostendi Team Insight Survey to wnikliwa analiza, która w 60 pytaniach eksploruje zagadnienia i obszary kluczowe dla efektywnego funkcjonowania firmy. Są to:

  • atmosfera,
  • przywództwo,
  • komunikacja,
  • świadomość celu,
  • podział ról i odpowiedzialności.

Codzienne działania wszystkich pracowników wpisujące się w te obszary, to podstawowe filary sprawnej organizacji. Badanie zaangażowania i satysfakcji, przeprowadzane w sposób cykliczny, pozwoli Ci na szybkie rozpoznanie kryzysów w organizacji oraz umożliwi podjęcie natychmiastowych działań.

W momencie kiedy planujemy przeprowadzenie badania w naszej organizacji, konieczne jest przyjrzenie się zawartości ankiety. Dzięki szeregu funkcjonalności, które posiada platforma Ostendi istnieje możliwość stworzenia badania, które będzie odpowiadało specyficznym potrzebom Twojej organizacji.

Całość badania podsumowywana jest za pomocą jednego, spójnego i przejrzystego raportu. Raport Team Insight Survey zawiera szczegółowe podsumowanie badania w postaci średnich wyników na poziomie badanych wymiarów oraz poszczególnych zjawisk tzn. pytań. Wyniki badania Team Insight Survey porządkowane są zgodnie z przyjętą w projekcie systematyką, np. w podziale na działy, staż pracy pracowników czy płeć, o ile nie narusza to prawa pracowników do zachowania anonimowości.

Twój zapis na newsletter nie powiódł się. Proszę spróbuj ponownie.
Twój zapis na newsletter powiódł się.
Zapisz się do newslettera i zyskaj darmowe materiały o tematyce HR!
E-booki, checklisty, informacje o promocjach oraz wydarzeniach – zapisz się i bądź na bieżąco!

Chcesz dowiedzieć się więcej o badaniu zaangażowania?

×

Wyślij do nas wypełniony formularz, a raport otrzymasz na podany adres e-mail