'

Kompetencje przyszłości, o których warto pomyśleć już teraz!

Student engineer using Virtual Reality Software, Future Competencies.

Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższego roku nawet 42% kluczowych kompetencji ulegnie zmianie, co oznacza, że co drugi pracownik będzie musiał się przekwalifikować. Proces ten nabiera jeszcze większego znaczenia z perspektywy roku 2030, kiedy to ponad miliard pracowników na świecie będzie musiało nauczyć się nowych sposobów wykonywania swojej pracy. Dlatego już dziś warto poznać i rozwinąć kompetencje przyszłości.

By móc przewidywać nadchodzące na rynku pracy zmiany oraz związane z nimi pożądane w niedalekiej przyszłości kompetencje, warto najpierw przyjrzeć się trendom. AI, elastyczność i łatwość w zdobywaniu wiedzy, potrzeba silnego przywódcy i co jeszcze warunkować będzie wymogi czy przewidywane kompetencje przyszłości?

Nowe technologie a stanowiska

Zdecydowanie największym i najbardziej znaczącym trendem rynkowym jest szybki rozwój sztucznej inteligencji. Wpływa on nie tylko na codzienną pracę, ale także rodzi zapotrzebowanie na konkretne umiejętności cyfrowe pracowników. Nowoczesna technologia jest w stanie zastąpić pracowników niskiego szczebla, jednak wzmacnia wagę ekspertów oraz pracowników wysokiego szczebla, wąsko wyspecjalizowanych w danej dziedzinie. Otwiera to także nowe możliwości, dzięki czemu powstaną nieistniejące wcześniej stanowiska zajmujące się obsługą narzędzi związanych z np. Chatem GPT.

Rozwój przede wszystkim

Ze względu na szybkie zmiany i potrzebę aktualizacji wiedzy oraz kompetencji, jednym z kluczowych obecnie trendów jest rozwój. Inwestowanie w szkolenia, kursy, sesje coachingowe staje się podstawą, jaką firmy oferują swoim pracownikom. Bardzo ważnymi pojęciami jest upskilling oraz reskilling[1] , czyli podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich poszerzanie o nowe zagadnienia. To wszystko wynika z potrzeby elastyczności ze strony pracowników i łatwości w wejściu w nową rolę w strukturach firmy wedle aktualnego zapotrzebowania organizacji.

Lider, a nie szef – kompetencje przyszłości w zarządzaniu

Kolejnym rosnącym w siłę trendem, jest przeobrażenie osoby managera w lidera. Od przełożonych zarządzających zespołem wymaga się bycia prawdziwym przywódcą. Teraz kluczowe jest szukanie indywidualnych ścieżek rozwoju dla pracowników. Warto również zadbać o spersonalizowane podejście dla każdej osoby, budowanie silnego zespołu w oparciu o kompetencje wszystkich pracowników. Niezbędna do tego jest edukacja i rozwój w kierunku leadershipu, tak aby mądrze zarządzać teamem i generować jak najlepsze efekty jego pracy.

Feedback oraz wdrażanie zmian

Regularny feedback pracowników i ocena ich pracy to coraz częstsze praktyki w organizacjach. Bardzo ważna staje się umiejętność sprawnie przeprowadzonej analizy pracy ze strony przełożonych. Ale to nie wystarczy ale i łatwego wdrożenia omawianych zmian ze strony osoby zatrudnionej. Celem cyklicznie odbywanych ocen pracowniczych oraz idących za nimi rozmów ewaluacyjnych jest szybkie rozpoznanie tego, co działa, a co nie i natychmiastowa reakcja, prowadząca do udrożnienia systemu. Wszystko to w imieniu lepszej efektywności, ale i zadowolenia z wykonywanej pracy. 

Nowe formy pracy

Obojętnie nie da się również przejść obok nowych form pracy — hybrydowych, zdalnych, o nienormowanych godzinach, coraz większej ilości współprac freelancerskich. Zmiana ta wywołana została pandemią, ale podyktowana jest również bardziej elastycznemu podejściu do pracy ze strony pracowników, jak i silnemu poczuciu potrzeby Work-Life Balance w wykonaniu wchodzącej mocno na rynek pracy Generacji Z.

Patrząc w przyszłość – 7 kompetencji przyszłości

Jak te wszystkie zjawiska i kierunki, w których rozwija się rynek pracy, wpływają na potrzeby oraz oczekiwania względem kompetencji pracowników? Oto 7 kluczowych umiejętności, które naszym zdaniem będą wiodły prym w przyszłości.

  •             Umiejętności cyfrowe — to nie tylko umiejętność korzystania z technologii, ale także zrozumienie jej wpływu na twoją pracę i biznes. Obejmuje to pewne używanie urządzeń, oprogramowania i aplikacji oraz ciągłe trzymanie ręki na pulsie i zaprzyjaźnianie się z nowymi technologiami.
  •             Umiejętność analizy danych —  dane są wyjątkowo cennym zasobem. Dlatego umiejętność zrozumienia i efektywnego wykorzystania danych jest w dzisiejszych czasach kluczowa. Oznacza to dostęp do odpowiednich danych, interpretację i komunikowanie wniosków opartych na ich bazie. Kwestionowanie integralności i wiarygodności danych również jest częścią umiejętności analitycznych.
  •             Aktywne uczenie się — to kompetencja, która polega na poszukiwaniu wiedzy poprzez różne metody, jak czytanie, kursy czy dyskusje. Jest to kluczowe w świecie, gdzie wiedza szybko się dezaktualizuje.
  •             Myślenie krytyczne — w dobie powszechnych fake newsów, myślenie krytyczne jest bardziej niż kiedykolwiek istotne. Polega na analizowaniu sytuacji na podstawie dowodów, a nie uprzedzeń czy plotek, pomagając odróżnić prawdę od fałszu w różnych kontekstach.
  •             Inteligencja emocjonalna —  to umiejętność rozumienia i zarządzania własnymi emocjami oraz rozpoznawania ich wpływu na innych. Kluczowym elementem inteligencji emocjonalnej jest empatia – umiejętność patrzenia na świat z perspektywy innej osoby. To szczególnie istotne w kontekście współpracy zespołowej.
  •             Kreatywność — w miarę jak rutynowe zadania są coraz częściej automatyzowane, kreatywność staje się kluczowa. Chodzi o przekształcanie pomysłów i wyobrażeń w rzeczywistość. A także myślenie poza utartymi schematami, innowacyjne rozwiązywanie problemów oraz wdrażanie pomysłów w celu poprawy rzeczy.
  •             Odporność i tolerancja na stres oraz elastyczność — w dobie ciągłych zmian, odporność psychiczna, tolerancja na stres i elastyczność są niezbędne. Pomagają one pracownikom radzić sobie z wyzwaniami i unikać wypalenia zawodowego.

Powyższe kompetencję będą stanowiły fundament dla sukcesu w zmieniającym się świecie pracy. W świecie gdzie technologia, adaptacja i umiejętności miękkie współgrają, tworząc nowy wymiar efektywności zawodowej.