'

Komunikacja i feedback w zarządzaniu zespołem, czyli jak budować skuteczne relacje z pracownikiem?


Słynne powiedzenie mówi, że pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi od szefa. To krótkie zdania pokazuje, jak ważna jest efektywna komunikacja w zarządzaniu zespołem. Manager, aby budować pozytywne relacje międzyludzkie oraz osiągać lepsze wyniki, musi w sposób skuteczny udzielać informacji zwrotnej. Konstruktywny feedback to jednak nie jedyny sposób, w jaki przełożony buduje relacje z pracownikami. Przeczytaj i sprawdź, co możesz zrobić i z jakich narzędzi skorzystać, by zwiększyć swoją wydajność.  

Wypracowanie dobrej relacji ze swoim zespołem to nie lada wyzwanie. Każdy pracownik jest inny, tempo życia firmy często nie pozwala na długie zapoznawanie i docieranie się, a ilość obowiązków przy zarządzaniu zespołem może sprawić, że budowanie relacji czasem musimy odsunąć na drugi plan. Mimo to zebraliśmy listę kilku podpowiedzi jak w prosty i dość uniwersalny sposób zbudować satysfakcjonującą relację, tak aby każdy czuł się w niej komfortowo.

By zadbać o dobrą relację na linii pracownik—pracodawca musisz pamiętać o:

  • Transparentości;
  • Zaufaniu;
  • Szacunku;
  • Równość i partnerstwie;
  • Zachowaniu work-life balance;
  • Lojalności;
  • Uszanowaniu indywidualności.

Transparentość jako wartość firmy

Jasna komunikacja i transparentność działań są kluczem do sukcesu. To na szczerości buduje się każdą zdrową relację, a ma to zastosowanie również w środowisku pracy. Transparentność dotyczy zarówno oczekiwań względem efektów pracy pracownika, jak i tematów związanych z życiem organizacji, jej planów i możliwości rozwoju każdej osoby z zespołu.

Zaufanie do pracy zespołu

Praca to nie droga szybkiego ruchu — tutaj zasada ograniczonego zaufania kompletnie nie powinna mieć miejsca. Zatrudniając pracownika, warto być pewnym jego kompetencji oraz wartości i wierzyć, że zleconą mu pracę wykona z należytą starannością. Dlatego nie należy kontrolować go na każdym kroku, tylko wykazać się zaufaniem i odebrać gotową pracę bez sprawdzania procesu na każdym roku. Oczywiście nie chodzi tutaj o pozostawienie pracownika samego sobie. Wsparcie merytoryczne i emocjonalne jest bardzo ważne. Jednak nie należy mylić go z nadmierną kontrolą.

Szkolenie z szacunku

W relacji z pracownikiem należy pamiętać, że nie jest on tabelką w arkuszu czy wynikiem na podsumowaniu rocznym firmy. To człowiek o wyjątkowym, unikatowym doświadczeniu, wiedzy i kompetencjach, dlatego należy traktować go z odpowiednim szacunkiem. Nawet a może zwłaszcza w otoczeniu biznesowym. Wykazywanie wsparcia w trudnych chwilach, jak również uznania w momentach sukcesu sprawi, że pracownik poczuje się doceniony i zauważony w miejscu pracy.

Równość i partnerstwo w rozwiązywaniu problemów

Partnerskie traktowanie to klucz do sukcesu. Oznacza ona, że powinniśmy zachowywać się względem innych pracowników tak samo, jak chcielibyśmy, aby nas traktowano. I nie ma znaczenia, na jakim stanowisku jest dana osoba — czy jest naszym przełożonym, czy podwładnym, czy dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową, czy jest bardzo doświadczoną osobą.

Zachowanie work-life balance

Nic nie psuje relacji tak jak to, że szef często zapomina, że praca jest tylko częścią życia, a nie celem samym w sobie. Respektowanie ustalonych z góry godzin pracy i wyrozumiałość względem aspektów prywatnych bardzo dobrze wpływa na obustronne zadowolenie ze współpracy.

Wskazanie na lojalność

Każdy docenia lojalność pracownika. Jednak ta zasada działa również w drugą stronę. Bycie oddanym lojalnemu pracownikowi również jest bardzo istotne. Jak może się to przejawiać? Doceniaj wkład i zaangażowanie zespołu, co umocni chęci pracowników do współpracy.

Uszanowanie indywidualności

Tak jak każdy człowiek jest inny, tak samo każdy pracownik w firmie posiada inne cechy, odmienną osobowość, potrzeby, możliwości czy styl bycia. Ważne jest to, by te różnice respektować i podczas budowania relacji do każdej z osób podejść w indywidualny sposób, dotrzeć się oraz wypracować wyjątkową nić porozumienia. To właśnie charakteryzuje dobrego lidera.

Atmosfera a efektywność

Wszystkie te aspekty wdrożone w codziennej komunikacji z zespołem sprawią, że pracownicy będą mogli poczuć się ważną częścią organizacji. Będą wiedzieli, że są filarami, na których budowany jest biznes. Będą także czuć, że ich menedżer traktuje ich po partnersku i z odpowiednim szacunkiem oraz zaufaniem. A także, że oni sami mają wpływ na środowisko, w którym pracują. To zbuduje w zespole pozytywną atmosferę. Ponieważ efektywne zarządzanie pracownikami to nie tylko wyznaczanie i odbieranie zadań to także żywe zainteresowanie dobrem zespołu.

Znaczenie feedbacku

Omówione wyżej aspekty określają zachowania i cechy, którymi warto kierować się na co dzień podczas regularnej komunikacji z zespołem. Jednak równie ważnym momentem, a może i najważniejszym jest feedback. Może on determinować główną oś relacji pracodawcy z pracownikiem. To intensywny moment szczerości, podczas którego zalecamy zastosować pewne taktyki, by być wrażliwym na ważne dla pracowników kwestie i właściwie ocenić jego efektywność pracy. Poniżej wymieniamy kluczowe z nich.

Cel komunikacyjny na pierwszym planie

By feedback miał przełożenie na dobrą współpracę, rozmowie powinien przyświecać z góry określony cel. Na warsztat powinny być wzięte konkretne zagadnienia, czy pola oceny. Dzięki temu feedback będzie mógł bezpośrednio przełożyć się na efekty pracy, a rady czy zalecenia przełożonego staną się dla pracownika kompasem i motywacją do tego, aby dalej się doskonalić i osiągać lepsze wyniki.

Cykliczność

Bardzo istotną kwestią jest także to, aby feedback odbywał się cyklicznie w określonych odstępach czasu. W codziennej pracy, natłoku obowiązków, stresie i pośpiechu często dochodzi do spięć czy nieporozumień między zespołem oraz pracodawcą. Warto więc móc swobodnie się komunikować, aby rozładować napięcie, wyjaśnić i wytłumaczyć niejasności. Jednak kiedy rozmowy odbywają się zbyt rzadko, ilość takich spraw może narastać i utrudniać regularną pracę. Wpływa to negatywnie na atmosferę, jak również morale zespołu. Jednak jeśli spotkania odbywają się cyklicznie, co kilka miesięcy, pracownicy mają poczucie zaopiekowania i wysłuchania.

Konkretne działania

Kolejnym zagadnieniem niezbędnym do tego, by feedback był narzędziem do nawiązania wyjątkowej relacji pracownika z pracodawcą, jest jego forma i przesłanie. Częstym błędem menedżerów podczas ewaluacji jest skupienie się tylko na negatywnych aspektach pracy. Wzbudza to negatywne emocje u pracownika i daje mu poczucie, że szef nie jest zadowolony z jego pracy. Dlatego w ramach feedbacku powinna zostać poruszona ocena zarówno obszarów do rozwoju, ale i tych mocnych stron, kompetencji, dzięki którym przełożony ceni sobie współpracę z daną osobą.

Ważne jest, aby ramach feedbacku nie wybrzmiały jedynie negatywne komentarze i żeby nie skupiać się tylko na tym, co warto poprawić. Konstruktywny feedback jest niezwykle wartościowym narzędziem o dużej sile, a przeprowadzony dobrze potrafi zmotywować do pracy i zachęcić do rozwoju nad sobą.

Obustronna informacja zwrotna

Nic nie buduje relacji na linii przełożony — pracownik jak wzajemny szacunek i partnerskie podejście. Dlatego bardzo ważna jest otwartość przełożonego do tego, by usłyszeć także feedback na temat swojej pracy z perspektywy pracownika. Stworzenie takiej możliwości zostanie na pewno docenione. Co więcej, sprawi, że każdy członek zespołu poczuje, że jego zdanie ma znaczenie, a menedżer jest ciekawy jego opinii i chętny,  by wykonać pracę również nad sobą.

Właściwe narzędzia

Rozmowa managera z pracownikiem jest niezastąpionym sposobem na budowanie wzajemnych relacji. Jednak, aby nie wkradły się w nie niepotrzebne animozje i subiektywizm, warto przygotować się do rozmowy z pracownikiem w odpowiedni sposób. Do tego przyda się odpowiednie narzędzie, np. Ostendi Performance Review. Pozwoli ono na dokonanie obiektywnej oceny okresowej pracowników, dzięki czemu feedback będzie bardziej precyzyjny. A to z pewnością pozytywnie wpłynie na relacje między pracownikami a pracodawcą.