'

Pracujący rodzice — jak ich wspierać i nie zapominać o osobach niedzietnych

Dobry i zaangażowany pracownik, to taki, który jest usatysfakcjonowany ze swojej pracy. Dlatego tak ważne jest dbanie o dobrostan swojego zespołu, którego zwykle liczną grupą są pracujący rodzice. Dowiedz się, jak możesz wspierać ich i pomagać w połączeniu życia zawodowego z prywatnym.

Połączenie rodzicielstwa z pracą zawodową może być dla wielu osób dużym wyzwaniem. Często zdarza się, że w podjęciu decyzji o założeniu rodziny hamulcem jest właśnie dobrze prosperująca kariera. Pojawia się wtedy obawa, że po urodzeniu potomka pozycja biznesowa może stać się zagrożona. Dlatego tak ważne jest wsparcie przez firmy osób planujących dziecko, jak i tych, którzy są już rodzicami. Jako pracodawca możesz wprowadzić szereg rozwiązań, które ułatwią młodym rodzicom wykonywanie obowiązków zawodowych z dobrym wynikiem.

Działania wspierające rodziców w miejscu pracy są działaniem korzystnym nie tylko dla samych zainteresowanych, ale i dla Twojej organizacji. Jednym z głównych trendów w HR w obecnym roku jest szeroko pojęty Work-life Balance i propracownicze nastawienie. Dlatego wdrożenie programów dla rodziców owocować będzie większym zadowoleniem pracowników. Będzie to również skutkować przywiązaniem do organizacji, lojalnością, lepszą efektywnością oraz dobrym pozycjonowaniem Twojej firmy.

Warto jednak pamiętać, że każdy z poniższych pomysłów nie powinien dotyczyć jedynie pracujących rodziców. Nie raz słychać skargi osób, które nie zdecydowały się na dziecko, że nie są traktowani w pracy na równo z rodzicami. Mają mniej możliwości zadbania o swój komfort i np. nie mogą wziąć urlopu w czasie ferii zimowych, bo pierwszeństwo mają pracujący rodzice. Albo muszą wykonywać dodatkowe zadania, bo koleżanka czy kolega z zespołu opiekuje się chorym dzieckiem. Dlatego, choć proponowane rozwiązania wspierają głównie rodziców, warto pamiętać, że mogą one wpłynąć pozytywnie także na osoby niedzietne. Im również warto umożliwić podobne benefity w czasie codziennej pracy — dla dobra całego zespołu.

Elastyczne godziny pracy

Pierwszą propozycją umożliwiającą łącznie życia zawodowego z prywatnym jest wprowadzenie elastycznych godzin pracy. W codzienności rodzica ma miejsce wiele ważnych wydarzeń — przedstawienie w szkole, istotna wizyta u lekarza. By takie działania nie wywoływały stresu w pracownikach, dobrym rozwiązaniem będzie umożliwienie pracy w ramach elastycznych godzin. Przyjście lub wyjście godzinę wcześniej czy później, zrobienie przerwy w trakcie dnia pracy lub dokończenie pracy wieczorem, da rodzicom swobodę w uczestniczeniu i wspieraniu dziecka w ważnych rodzinnych chwilach, a równocześnie sprawi, że wszystkie zlecone pracownikowi zadania zostaną wykonane i ilość godzin pracy będzie się zgadzała.

Zdalny lub hybrydowy model pracy

Kolejnym sposobem na wspieranie osób, będących rodzicami, a które równocześnie chcą rozwijać swoją karierę zawodową, jest wprowadzenie pracy zdalnej lub hybrydowej. To dobre rozwiązanie, aby uniknąć długich nieobecności pracownika, spowodowanym np. chorobą dziecka. Dzięki pracy zdalnej nasz pracownik może sprawować opiekę nad dzieckiem w domu oraz wykonywać obowiązki służbowe.

Pandemia Covid-19 wpłynęła na reorganizację modelu pracy i praca zdalna staje się obecnie standardem dla wielu organizacji. Jeśli w Twojej firmie jeszcze nie ma takiej możliwości rozważ tę opcję, by pomóc pracującym rodzicom i nie tylko.

Zadaniowy tryb pracy

Każdy rodzic wie, że najważniejsza jest dobra organizacja. Dzięki dobrej organizacji obowiązków i czasu pracy Twój zespół będzie w stanie połączyć realizację wszystkich zadań z listy „to do” razem z obowiązkami domowymi. I właśnie to skupienie się na zadaniach, a nie na czasie pracy może być tutaj kluczowe. Wprowadzenie zadaniowego trybu pracy jest równoznaczne z rozliczaniem pracownika ze zleconych mu obowiązków czy założonych KPI’ów, zamiast z przepracowanych godzin.

Finalny efekt pracy pozostaje taki sam, ponieważ wszystkie zadania są wykonane, natomiast czas, w którym będą realizować je pracownicy, jest dla nich dowolny i pozwala na połączenie pracy z życiem domowym.

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem przysługują ustawowo wszystkim rodzicom. Natomiast jako właściciel firmy czy manager możesz wprowadzić indywidualny system i kolejne wolne od pracy dni, tak by ułatwić pracującym rodzicom łączenie obu ról. Tak jak wiele firm wprowadziło urlop menstruacyjny, możemy poszerzać takie inicjatywy o dni dla mam i ojców w przypadku choroby dziecka lub na przykład zakończenia czy rozpoczęcia roku szkolnego.

To wydarzenia, w których pracujący rodzice na pewno chcą brać udział, a dużym plusem będzie brak konieczności wykorzystywania dni urlopowych na te cele.

Działania dla dzieci w miejscu pracy

Kolejnym krokiem wspierającym rodziców, który może podjąć pracodawca, jest zorganizowanie opieki nad dziećmi w ramach organizacji. Przykładem mogą być półkolonie lub opiekunka w miejscu pracy. Zajęcia edukacyjne, rozwojowe gromadzące dzieci pracowników i zapewniające im zabawę i opiekę w godzinach pracy rodziców — to wymarzone rozwiązanie dla każdego!

Jest to szczególnie istotne w okresach, kiedy placówki edukacyjne i opiekuńcze nie pracują. Chodzi o ferie, wakacje czy przerwy świąteczne, kiedy rodzice regularnie udają się do pracy.

Ankiety pracownicze

Wyżej wymienione pomysły powoli stają się standardami działań HR-owych. Jednak jak mówi słynne przysłowie „nic o nas bez nas”. Dlatego wprowadzenie wszystkich nowelizacji w organizacji na rzecz pracujących rodziców zacznij od badania potrzeb tej grupy np. z pomocą Ostendi Team Insight Survey – narzędzia do badania opinii i zaangażowania pracowników.

Dobrym rozwiązaniem będą ankiety, rozmowy 1:1, otwarte debaty i wsłuchanie się w potrzeby Twoich pracowników. To oni wiedzą najlepiej jakie benefity oraz ułatwienia będą dla nich najkorzystniejsze i wartościowe. Pamiętaj, że dbałość o pracowników, będzie przekładać się bezpośrednio na korzyści finansowe organizacji. Zadowolenie z pracy, przywiązanie do firmy, lepsze efekty i wyniki, spadek rotacji i zmniejszenie kosztów rekrutacji czy zwolnień lekarskich umożliwi komfortową pracę Tobie i Twojego zespołowi.