'

Budowanie kultury feedbacku podczas pracy zdalnej

Zapraszamy na nasze darmowe webinarium „Budowanie kultury feedbacku podczas pracy zdalnej” 5 maja 2020 r.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, część pracowników zmieniło formę codziennej pracy na zdalną. W konsekwencji zaczęliśmy korzystać z różnych narzędzi, które umożliwiają nam organizowanie wirtualnych spotkań z naszymi kolegami i koleżankami z pracy. Nasze badania pokazują, że bardzo wysoko oceniamy wskaźniki dotyczące narzędzi pracy (96% badanych stwierdziło, że ich firma zapewnia wystarczające narzędzia do komunikacji pomiędzy członkami zespołu). Niemniej, aż 42% respondentów stwierdziło, że odczuwa poczucie osamotnienia i odosobnienia oraz 70% badanych wskazało, że chce wrócić do poprzedniej formy pracy. Można więc wnioskować, że pomimo generalnie pozytywnej oceny pracy zdalnej, zachodzi potrzeba bezpośrednich interakcji, która pełni przede wszystkim funkcję potwierdzenia swojego istnienia i skuteczności zawodowej. 

W związku z powyższym bardzo istotne stają się pytania:

  • W jaki sposób w warunkach ogólnego dystansu społecznego i ograniczonej liczby interakcji, możemy budować kulturę, która wspiera poczucie integralności i identyfikacji z firmą? 
  • Jakie działania możemy podjąć jako HR i jako menadżerowie, aby budować kulturę opartą na wsparciu i postrzeganiu własnej odrębności? 
  • Z jakich narzędzi możemy korzystać, aby wspierać kulturę feedbacku? 
  • Jakie błędy najczęściej popełniamy, a co za tym idzie jakie działania podjąć, aby ich uniknąć? 

Na te i na inne pytania odpowiemy podczas naszego webinarium. 

Jeżeli temat jest dla Was interesujący, zapraszamy do zapisu poprzez kliknięcie w link lub prosimy o bezpośredni kontakt z Przemysławem Groszfeldem (+48 601 670 348 przemyslaw.groszfeld@ostendi.pl). 

Regulamin korzystania webinarium Ostendi Global