'

Budimex S.A.

Grupa Budimex to jedna z największych grup budowlanych w Polsce. Początki firmy sięgają 1968 roku, powołano wówczas Centralę Handlu Zagranicznego Budimex. Firma oferuje szeroki zakres usług takich jak m.in. budownictwo infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwo ekologiczne czy przemysłowe. Grupa Budimex zatrudnia prawie osiem tysięcy wykwalifikowanych specjalistów, którzy stoją za sukcesem przedsiębiorstwa.

Z jakich rozwiązań Ostendi korzysta firma?

Budimex w swoich codziennych działaniach wykorzystuje rozwiązania Ostendi takie jak: badanie kompetencji Ostendi Competencies Feedback, kwestionariusz osobowości Ostendi Talent Hunter czy kotwice motywacyjne Shine’a.

Co jest celem korzystania z Ostendi Talent Hunter?

Platforma Ostendi wspiera firmę Budimex w wielu różnych obszarach. Jednym z nich są procesy rekrutacji i selekcji kandydatów oraz rozwój programów talentowych. Wyniki badania określają cechy osobowości respondenta, czyli fundament, na którym zbudowane są kwalifikacje i kompetencje. Kwestionariusz osobowości Ostendi pozwala na zobiektywizowanie oceny kandydatów podczas procesów rekrutacyjnych. Wywiad ustrukturyzowany obarczony jest subiektywnością osądów, dlatego też bardzo ważne jest to, aby podczas rozmów kwalifikacyjnych nie polegać jedynie na intuicji rekrutera.

Jak wygląda proces?

Korzystając z Ostendi Talent Hunter, firma Budimex ma możliwość zdefiniowania referencyjnego profilu kandydata, do którego następnie porównywane są wyniki osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych. Dzięki temu rekruterzy Budimexu otrzymują informacje na ile dany kandydat jest dopasowany do wymogów stanowiska i ich organizacji. Firma wykorzystuje nasz kwestionariusz również w programach talentowych oraz procesach Assessment Center.

Jaki są zalety korzystania z kwestionariusza Ostendi?

Zdaniem firmy Budimex raport z badania Ostendi Talent Hunter jest rzetelny i trafny. Dane prezentowane są w sposób czytelny nie tylko dla ekspertów z dziedziny HR. W oparciu o dane zawarte w raporcie, pracownicy firmy Budimex są w stanie pozyskać wiele cennych informacji na temat potencjału kandydata lub pracownika. Pozwala to na podjęcie trafnych decyzji rekrutacyjnych oraz obniżenie wskaźnika rotacji pracowników.