'

Good Food Products Sp. z o.o.

Firma Good Food Products Sp. z o.o. to pionierzy produkcji wafli ryżowych oraz prekursorzy zdrowego stylu odżywiania w Polsce. Już od 30 lat aktywnie rozwijają portfolio swoich produktów niemal na wszystkich kontynentach, dopracowując je w każdym szczególe. Pracownicy Good Food Products wykorzystują swoje doświadczenie i pasję do śledzenia trendów żywieniowych, kreowania nowych receptur i ekspresowego dostarczania gotowego produktu w odpowiednim czasie. Wszystko po to, by każdego dnia stawać się wartościowym partnerem dla klientów, pracowników i dostawców.

Z jakich rozwiązań Ostendi korzysta firma?

Firma Good Food Products zdecydowała się na przeprowadzenie w swojej organizacji Oceny 360 stopni,  w oparciu o Ostendi Competencies Feedback.

Co było celem badania?

Przeprowadzenie badania kompetencji było podyktowane chęcią stworzenia kultury konstruktywnego feedbacku, potrzebą budowania świadomości mocnych stron członków kadry zarządzającej w zakresie istotnych dla firmy kompetencji oraz zaplanowanie działań rozwojowych.

Jak wyglądał proces?

Firma Good Food Products wdrożyła platformę Ostendi do badania kompetencji 360, którym objęto członków kadry zarządzającej na poziomie Top i Middle Managementu. Najważniejszym aspektem powodzenia badania było odpowiednie przygotowanie wszystkich uczestników (przełożonego, podwładnych, współpracowników) oraz duże zaangażowanie Działu Personalnego. W tym celu każdemu ocenianemu przełożonemu został przydzielony opiekun z Działu Personalnego, by dbał o spójność procesu na każdym etapie badania. Ponadto, powstał harmonogram działań oraz narzędzia wspierające odpowiednią komunikację, tj. prezentacja, która odpowiadała m.in. na pytania: „Czym jest badanie kompetencji? Po co to robimy? Jak to zrobimy? Jakie kompetencje będziemy badać?”. Przed rozpoczęciem Oceny 360 stopni każdy oceniany przełożony odbył spotkanie ze swoim zespołem, na którym zachęcał do wzięcia udziału w badaniu i razem z opiekunem z Działu Personalnego wspólnie przedstawiali założenia badania.

Jaki był rezultat?

Badanie zakończyło się z wzorową frekwencją: 96% grupa Top Management i 91% grupa Middle Management! Po badaniu, każdy z uczestników wziął udział w sesji informacji zwrotnej. Ponadto, dla każdej badanej osoby, powstała Indywidualna Karta Rozwoju określająca cele kompetencyjne i biznesowe.

W celu podtrzymania hasła przewodniego badania „Wspólnie tworzymy kulturę feedbacku”. Po badaniu, zostały  przeprowadzone 3 ankiety:

  • do wszystkich respondentów,
  • do grupy ocenianej Top Management,
  • do grupy ocenianej Middle Management.

Z uzyskanych informacji wynika, że zdecydowana większość ocenianych osób uważa, że badanie przyczyni się̨ do rozwoju ich kompetencji managerskich. Zdaniem firmy Good Food Products do sukcesu badania, oprócz dobrze zaplanowanej komunikacji i dużego zaangażowania Działu Personalnego, przyczyniło się także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań, które w znaczącym stopniu usprawniły ten proces.