'

Unum Życie TUiR S.A.

Unum Życie TUiR S.A. jest częścią Grupy Unum, lidera w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Grupa Unum działa od ponad 170 lat, oferując klientom profesjonalne ubezpieczenia dopasowane do potrzeb indywidualnych oraz wymagań dużych organizacji (ubezpieczenia grupowe).

W Polsce spółka funkcjonuje od ponad 20 lat, do 2018 roku pod nazwą Pramerica Życie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doskonale zna lokalne potrzeby i oczekiwania swoich klientów. Posiada strukturę w 12 największych miastach w kraju.

Z jakich rozwiązań Ostendi korzysta firma?

Klient zdecydował się na skorzystanie z modułu Ostendi do badania kompetencji (Ostendi Competencies Feedback), który umożliwia zebranie informacji zwrotnej z różnych źródeł.

Co było celem badania?

Celem badania był przegląd poziomu przejawianych kompetencji kluczowych pracowników na poszczególnych szczeblach w organizacji. Klient zdecydował się na taką formę badania, ponieważ bieżący feedback jest wpisany w kulturę organizacji UNUM jako kluczowy aspekt rozwoju każdego zatrudnionego pracownika.

Jak wyglądał proces?

Badaniem objęto najpierw zarząd, następnie dyrektorów, managerów oraz stanowiska samodzielne. W sumie oceniono ponad 50 pracowników, czyli nieco powyżej 20% wszystkich osób zatrudnionych. Kluczem do sukcesu było odpowiednie przygotowanie do oceny. Osoby oceniane w pierwszej kolejności spotykały się z bezpośrednio raportującymi, aby zakomunikować im cel i oczekiwany rezultat oraz zachęcić do otwartości w udzielanym feedbacku. Zorganizowano w tym celu spotkania z grupami osób oceniających. W niektórych sytuacjach odbywały się także rozmowy indywidualne. Dzięki takim działaniom organizatorzy badania zapewnili sobie wysoki poziom frekwencji – średnio przekraczający 97%.

Jaki był rezultat?

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na sukces procesu były uprzednio zapowiedziane indywidualne sesje informacji zwrotnej i analiza uzyskanych wyników. Osoby oceniane z niecierpliwością oczekiwały sesji feedbackowych, co przekładało się na ich rzetelne przygotowanie, a co za tym idzie na aktywność podczas spotkań. Sukcesem było to, że po otrzymaniu informacji zwrotnej z dnia na dzień dało się zaobserwować zmianę określonych zachowań.