'

Szkolenie certyfikacyjne z Ostendi Talent Hunter

Ostendi Talent Hunter jest narzędziem do pomiaru cech osobowości, czyli fundamentu, na którym zbudowane są zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje. Dzięki temu narzędziu dowiesz się, na ile Twój kandydat ma potencjał rozwojowy oraz co może stanowić dla niego trudność w codziennym funkcjonowaniu zawodowym. Dzięki temu, że narzędzie znajduje się na platformie Ostendi jest możliwe zdefiniowanie oczekiwanego profilu, a następnie zestawienie go z profilem uzyskanym od kandydata. Rezultatem takiego zestawienia jest otrzymanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu kandydat jest dopasowany do zdefiniowanych przez nas wcześniej wymogów. Warte zaznaczenia jest również to, że Ostendi Global  jako jedyny dostawca testów psychologicznych zapewnia klientom korzystanie z kwestionariusza osobowości zgodnie z wymogami RODO. Od razu po zakończeniu wypełniania kwestionariusza jest możliwość, aby wyświetlone zostały niezbędne do poprawnego funkcjonowania zgody i klauzule informacyjne.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu certyfikacyjnym Ostendi Talent Hunter

Uczestnicy naszego szkolenia (poza materiałami szkoleniowymi) otrzymują:

  • bezterminowy dostęp do platformy Ostendi, dzięki której jest możliwe samodzielne przeprowadzenie badania profilu kandydata w oparciu o metodologię Ostendi Talent Hunter (badanie można przeprowadzić w językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim);
  • możliwość zdefiniowania oczekiwanego profilu osobowości;
  • dostęp do raportu dla kandydata z informacją zwrotną w cenie raportu dla rekrutera;
  • dostęp do dokumentu z pytaniami, wspierającymi proces rekrutacyjny wraz ze wskazówkami diagnostycznymi;
  • otrzymanie możliwości wygenerowania 2 kwestionariuszy osobowości z platformy Ostendi;
  • 2 godziny bezpłatnych konsultacji, z których można skorzystać do 12 miesięcy od zakończenia szkolenia certyfikacyjnego.

Termin i koszt szkolenia

Szkolenie jest realizowane online. Przed przystąpieniem do szkolenia konieczne jest dokonanie opłaty certyfikacyjnej, która wynosi:

  • 4.500 zł + VAT / cena 1 uczestnika (kolejny uczestnik z tej samej organizacji otrzymuje 10% zniżki od ceny podstawowej);
  • 1.800 zł + VAT / jednorazowa opłata roczna za utrzymanie danych osobowych na serwerach Ostendi (niezależnie od ilości osób uczestniczących w szkoleniu).

Cena całkowita za szkolenie certyfikacyjne: 6.300 zł + VAT

Cena zawiera: (a) uczestnictwo w szkoleniu, (b) cenę materiałów szkoleniowych, (c) dostęp do platformy Ostendi, (d) 2 raporty do wygenerowania, (e) 2 godziny konsultacji merytorycznych.

W związku z realizacją szkolenia w wersji online, konieczne jest podanie przez uczestnika adresu, na który zostaną wysłane materiały szkoleniowe. Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma dodatkowy zestaw materiałów uzupełniających.

Szczegóły dotyczące szkolenia certyfikacyjnego Ostendi Talent Hunter znajdziesz tutaj –Zaproszenie na szkolenie certyfikacyjne Ostendi Talent Hunter

Termin szkolenia – 22-23 września, 20-21 października, 17-18 listopada, 14-15 grudnia.

Jeżeli jesteś zainteresowana(-ny) zgłoś swoją chęć udziału w szkoleniu na adres bozena.roczniak@ostendi.pl