'

Trendy HR 2023. Jak wygląda branża i rynek pracy?

The most important HR trends 2023

Spis treści:

Jakie są najważniejsze trendy HR 2023? Praca hybrydowa i zdalna, inwestowanie w dobre samopoczucie pracowników, wdrażanie nowoczesnych technologii do obsługi procesów i badań. To tylko niektóre z licznych trendów przewidywanych na 2023.

Jakie są najważniejsze Trendy HR 2023, na które należy zwrócić uwagę? Czego nie można pominąć podczas budżetowania procesów i badań związanych z pracownikami? Jak zwiększyć efektywność działań naszej organizacji przy wykorzystaniu najnowszych technologii?

Podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w roku 2023.

Top trend HR 2023 - praca zdalna?

Top trend HR 2023 – praca zdalna?

Badanie Devire („Rynek pracy IT 2023”) mówi, że 76% ankietowanych pracowników IT deklaruje, że w przypadku powrotu do biura w pełnym wymiarze godzin zrezygnowałoby z obecnej pracy. Wybuch pandemii COVID-19 sprawił, że zmieniło się postrzeganie pracy zdalnej i hybrydowej przez członków organizacji. Dlatego to, co kiedyś było benefitem, staje się w oczach niektórych pracowników nowym standardem.

Nowa rzeczywistość wymusza wykształcenie sposobu zarządzania zespołem, który będzie przystosowany do zaistniałych warunków.  Godnym uwagi jest fakt, że praca zdalna negatywnie wpływa na poziom zaangażowania. Z raportu „Trendy w HR 2023” (agencja Grow) wynika, że 48% pracowników twierdzi, że przez pracę zdalną czuje się mniej związany z osobami, z którymi regularnie pracuje. Ponadto 70% respondentów deklaruje, że ma to znaczący wpływ na ich poczucie przynależności do organizacji.

Zmiana trybu pracy to nie przyszłość, a teraźniejszość. Niewątpliwie należy wdrożyć ten proces w sposób zaplanowany. Wydaje się to niezbędne, aby utrzymać wysokie zaangażowanie zespołu.

Najbardziej pożądane benefity pracownicze

Wellbeing

Dbanie o dobrostan członków naszej organizacji sprawia, że będą zaangażowani w pracę i nie ulegną syndromowi wypalenia zawodowego. Z badania „Trendy HR 2023” wynika, że w wielu organizacjach można skorzystać z od 3 do 5 benefitów pracowniczych. Dane wskazują na to, żeświadomość pracodawców dotycząca zapewnienia opieki benefitowej wzrosła (o 4 pp. w stosunku do poprzedniego roku). Polscy pracownicy najczęściej korzystają z opieki medycznej (81%), pracy zdalnej (73%) oraz ubezpieczenia na życie (67%). Karta lunchowa otwiera ranking najbardziej pożądanych benefitów pracowniczych (deklaracja 46% badanych). Choć oprócz tego wysoko plasuje się również chęć dofinansowania do urlopu (41%) i szkoleń (38%).

Digitalizacja - trendy HR 2023

Digitalizacja

Zrekrutowanie utalentowanego pracownika do organizacji nie jest prostym zadaniem – każdy HR-owiec ma tego świadomość. W rekrutacji talentów pomogą z pewnością nowe technologie, o czym piszą autorzy „Raportu HR 2023”.

Aż 82% osób związanych z rekrutacją odczuło, że w ciągu ostatniego roku nasilił się problem z dostępem do talentów na rynku i obsadzaniem wolnych miejsc pracy. Co więcej, 77% HR-owców jest zdania, że sytuacja ta nasili się w najbliższym czasie.

Warto zwrócić uwagę na to,  że aż 50% badanych firm nie korzysta z żadnego wsparcia podczas prowadzenia procesu rekrutacji. Jedynie 11% pracodawców używa w tym celu z zaawansowanej technologii, takiej jak talent acquisition suite, social recruiting czy narzędzia do personalizacji procesów rekrutacyjnych.

Raport ukazuje, że najczęściej używanym narzędziem do przetwarzania danych pozostaje Excel (wskazany przez aż 82% ankietowanych). W pierwszej trójce (z wynikiem 46%) wyróżniono narzędzia stworzone przez organizację do obsługi procesów miękkiego HR. Trzecie miejsce na podium zajęły narzędzia wspierające jeden, wybrany proces HR (40%).

Z konferencji HR Tech 2022, która odbyła się w Las Vegas, płynie wniosek, że firmy coraz częściej decydują się na wybranie jednej platformy, która w kompleksowy sposób obsłuży wszystkie procesy związane z People & Culture. Istotnym trendem HR jest również wybieranie tych systemów, które dają duże możliwości personalizacji.

Jakie są największe wyzwania polegające na wdrożeniu nowych systemów HR w danej organizacji? Według przywołanego raportu„Trendy w HR 2023” akceptacja ceny i kosztów utrzymania systemu to największa bariera (wskazanie 63% respondentów). Kłopoty w integrowaniu z narzędziami, z których obecnie korzystają firmy, to drugie z najczęściej wymienionych wyzwań (44%). Podium zamyka problem z akceptacją ze strony przełożonych (31%).

Inwestowanie w rozwój pracowników

Edukacja i rozwój pracowników

Które kompetencje zostały wskazane przez ankietowanych jako najbardziej istotne dla rozwoju firmy (“Trendy w HR 2023”)?67% badanych za najważniejszy czynnik uznało budowanie zaangażowania. W stosunku do wyników sprzed 12 miesięcy (46% w 2022) znacząco wzrósł wynik kultury feedbacku (60% w obecnym roku). Oprócz tego istotne jest prawidłowe zarządzanie zmianą (46%) i samoświadomość oraz energia własna liderów (44%). Wysoko uplasowały się również komunikacja na styku działów (43%) oraz zarządzanie zespołami rozproszonymi (41%).

Branża HR mierzy się obecnie z wieloma złożonymi problemami na rynku pracy. „Quiet quitting”, „great resignation”, trudność w pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów. Jak przekonać pracownika do pozostania w danej organizacji? Okazuje się, że dobre warunki finansowe to nie wszystko. Coraz częściej na znaczeniu zyskują możliwości rozwoju. Ludzie cenią firmy, które w nich inwestują. Rozwijanie  kompetencji zawodowych jest celem dla wielu osób , pracodawcy natomiast nie zawsze oferują odpowiednie ku temu warunki

Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na chęci nieustannego uczenia się jest dobre dla firmy. Pozyskiwanie nowych umiejętności oraz rozwijanie tych obecnych to dla wielu jedno z postawień na nowy rok. Warto jednak wspierać w tym pracowników przez całe 12 miesięcy, ponieważ buduje to ich poczucie przywiązania do organizacji. Z drugiej strony nie można oczekiwać zmiany od swoich podwładnych, jeśli przykład nie idzie z góry. Kadra menadżerska, zarząd i właściciel organizacji powinni stanowić wzorzec dla innych członków organizacji.

Dbanie o pracowników fizycznych

Warunki demograficznie nie sprzyjają pracodawcom, dlatego tak ważne jest utrzymanie pracowników blue collar w firmie. Z danych zgromadzonych przez forum Oliviera Wymana (Global Consumer Sentiment, 2021) wynika, że wielu pracowników fizycznych porzuciło pracę ze względu na niekorzystne środowisko i niską płacę. Zadeklarowali jednak, że rozważyliby pozostanie w firmie, jeśli warunki by się poprawiły.

Digitalizacja - statystyka z raportu Trendy HR agencji Grow

Wyzwania na 2023 rok

W branży HR można napotkać na wiele trudności. Cięcia budżetowe, niż demograficzny, brak wykwalifikowanych pracowników, wysoki współczynnik rotacji. Jak poradzić sobie z tymi wyzwaniami?Przede wszystkim należy uświadomić sobie co czeka nas w najbliższym roku. Zmiany nie ominą również rynku pracy.

Z raportu agencji Growth wynika, że dużą rolę odegra czynnik demograficzny. Coraz więcej osób w wieku produkcyjnym przechodzi na emeryturę, a lukę zatrudnienia wypełniają osoby z zagranicy. Jednak co jeśli migranci wybiorą inny kraj do zamieszkania? W takim przypadku odpowiedzią na bolączki pracodawców jest automatyzacja. Warto wybierać nowoczesne rozwiązania nie po to, aby w przyszłości nas zastąpiły.Nawet najszybszy komputer nie ma potencjału człowieka. Jednak po to, aby ułatwić przeprowadzanie obszernych procesów HR-owych i oszczędzić cenny czas.

Co jeszcze będzie stanowić problem w nowym roku? Na pewno będziemy mieli do czynienia z „great resignation”. Oprócz tego spotykamy się z dużą rywalizacją o talenty na rynku pracy. W ich identyfikowaniu mogą pomóc nowoczesne narzędzia diagnostyczne, ale to nie wszystko. Z kolei w ich pozyskaniu i zrekrutowaniu pomogą: budowanie kultury organizacyjnej, dbanie o pozytywny wizerunek firmy oraz oferowanie atrakcyjnych warunków zatrudnienia.

Jednak są również pozytywne zjawiska.

  • digitalizacja procesów HR, która znacznie usprawni pracę całej firmy
  • reskilling, czyli inwestowanie w rozwój nowych kompetencji u obecnych pracowników
  • warto również zwrócić uwagę na odchodzących na emeryturę przedstawicieli silver generation, których potencjał wciąż można wykorzystywać (np. w niepełnym wymiarze godzin)
Praca zdalna - trendy HR 2023

Jakie są więc najważniejsze trendy HR 2023?

Niewątpliwie jednym z ważniejszych trendów na 2023 rok jest praca zdalna. Dotyczy to w szczególności branży IT, dla której taki tryb wykonywania obowiązków to oczywistość.  Jak pokazują badania, dbanie o wellbeing pracowników jest równie istotne. Oprócz tego bardzo przydatna okaże się także digitalizacja procesów HR-owych, która pozwoli zaoszczędzić czas, nie zakłócając przy tym codziennego wykonywania obowiązków. Bezsprzecznie warto również zadbać o rozwój pracowników, ponieważ coraz więcej osób podejmuje decyzję o pozostaniu w organizacji, jeśli może się w niej rozwinąć.

Trendy nieustannie się zmieniają, dlatego należy bacznie je obserwować. Szczególnie jeśli jeśli zależy nam na przyciągnięciu utalentowanych pracowników do naszej organizacji.

Autor: Małgorzata Duży, Content Specialist w Ostendi Global