'

Sztuczna inteligencja w HR — narzędzia AI, które wspierają zarządzanie zasobami ludzkimi

Woman,And,Ai,Robot,Working,Together,In,The,Office,,Automation

79% firm już korzysta ze sztucznej lub automatyzacji w swoich procesach rekrutacji oraz zatrudniania pracowników. Nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja, nie pojawiły się w 2023, ale są obecne w branży HR już od lat. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ostendi w swojej platformie również zaufało sile sztucznej inteligencji, mamy przekonanie, że AI i HR to połączenie idealne!

Na każdym kroku można znaleźć artykuły, w których pojawiają się dane typu — firma X poprzez algorytm AI zwiększyła reprezentację kobiet o 60%. Firma Y skróciła czas rekrutacji o 50% dzięki sztucznej inteligencji. Firma Z o 25% zwiększyła liczbę rozmów kwalifikacyjnych poprzez włączenie w proces rekrutacyjny AI. To dane, które udało nam się znaleźć w sieci i mamy wiele przesłanek, aby w nie wierzyć.

Rozwiązania AI w procesach HR

Sztuczna inteligencja w HR realnie zmienia rzeczywistość, a narzędzia, które są przez nią napędzane, automatyzują procesy na ogromną skalę. Ten rozwój technologiczny ma także swoje mniej optymistyczne strony. Przede wszystkim jeśli chodzi o zmiany na rynku pracy.

Goldman Sachs przewiduje, że w USA 300 milionów stanowisk pracy zostanie przejętych przez sztuczną inteligencję. A specjalna aplikacja Will Robots Take My Job, przewiduje, że prawdopodobieństwo automatyzacji pracy specjalisty ds. HR wynosi 57%. Zamiast jednak bać się tych liczb, proponujemy okiełznanie i poznanie narzędzi opartych na AI. 

Świadomość tego, jakie narzędzia mogą być pomocne w Twojej codziennej pracy oraz umiejętność ich wykorzystania może być Twoją przewagą konkurencyjną w branży. Przewidujemy, że poszerzanie umiejętności cyfrowych oraz zrozumienie możliwości sztucznej inteligencji będzie jednymi z najważniejszych kompetencji przyszłości. Pewne zawody mogą zostać zautomatyzowane przez sztuczną inteligencję, ale równie często mówi się także o pojawieniu się nowych specjalizacji. Bardzo prawdopodobne jest, że już w niedalekiej przyszłości, pracodawcy będą szukać osób na takie stanowiska jak: Artificial intelligence (AI) engineer lub Prompt engineer. W każdym razie, zmiany są pewne, dlatego zapraszamy, aby wybrać się z nami w podróż po możliwościach narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Gotowi? Zaczynamy!

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych HR

OstendiHR jest napędzane sztuczną inteligencją. Każdy z naszych modułów automatyzuje, a przez to usprawnia działanie Twojej firmy. Zamiast wielu pojedynczych narzędzi, otrzymujesz od nas kompleksową usługę, która wspiera holistycznie przedsiębiorstwo, pozwalając w pełni zdigitalizować procesy HR. Co oferujemy? 

 1. Ocena 360 badanie kompetencji — to narzędzie oceny pracowników, które umożliwia zebranie informacji zwrotnych od różnych grup (np. przełożonych, kolegów, podwładnych). Ocena 360 stopni pozwala na kompleksową analizę kompetencji pracownika, uwzględniając różne perspektywy.
 2. Ostendi Talent Hunter służy do identyfikacji i rekrutacji talentów. Pomaga w wyłanianiu najlepszych kandydatów poprzez analizę ich kompetencji, doświadczenia i potencjału.
 3. Ostendi Onboarding moduł wspiera proces wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Ułatwia adaptację i integrację, zapewniając narzędzia niezbędne do szybkiego osiągnięcia pełnej produktywności.
 4. Ostendi Learning Agility Testtest mający na celu ocenę zdolności pracownika do szybkiego uczenia się i adaptacji w zmieniającym się środowisku. Skupia się na mierzeniu elastyczności poznawczej i otwartości na nowe doświadczenia.
 5. Badanie opinii i zaangażowania służy do mierzenia poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników. Ankiety i badania pozwalają zrozumieć, co motywuje pracowników i jakie są ich oczekiwania względem organizacji.
 6. Zarządzanie szkoleniami system ten pomaga w planowaniu, organizacji i monitorowaniu procesu szkoleniowego w firmie. Umożliwia efektywne zarządzanie budżetem szkoleniowym oraz śledzenie postępów uczestników.
 7. System Ocen Pracowniczychjest to narzędzie do przeprowadzania regularnych ocen wydajności pracowników. Pomaga w ustalaniu celów, monitorowaniu postępów i daje wgląd w potrzeby rozwojowe.
 8. Employee e-File elektroniczny system zarządzania dokumentacją pracowniczą. Umożliwia łatwy dostęp do danych osobowych, historii zatrudnienia, dokumentacji szkoleniowej i innych ważnych informacji o pracownikach.
 9. Ostendi Knowledge Tests testy wiedzy Ostendi są narzędziami oceny kompetencji i wiedzy specjalistycznej pracowników. Mogą być stosowane w procesie rekrutacji lub do oceny potrzeb rozwojowych pracowników.
 10. Absencja to narzędzie do monitorowania i analizy nieobecności pracowników. Pomaga w identyfikacji wzorców absencji i wpływa na podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

Znaczenie sztucznej inteligencji we wspieraniu efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

Z OstendiHR dział kadr może w pełni dostosować procesy HR do swoich unikalnych potrzeb i analizować dane w zautomatyzowany sposób oraz realizować rutynowe zadania szybko i łatwo. Co zyskujesz z OstendiHR?

 • Automatyzacja rozwiązań — z Ostendi szybko i łatwo wdrożysz nowe procesy HR, dostosowując je do specyfiki organizacji i modyfikując w dogodnym czasie. Automatyczne zaproszenia, przypomnienia oraz natychmiast dostępne raporty zwiększają wygodę i efektywność zarządzania.
 • Analiza danych — umożliwia elastyczne gromadzenie i eksport danych z różnych urządzeniach oraz dostarcza dostęp do danych historycznych, co pozwala na analizę postępów i zestawienia kompetencji.
 • Elastyczność — intuicyjna platforma oferuje zarządzanie projektami i procesami HR według własnych wymogów, dostarczając jednocześnie narzędzi i wiedzy dla specjalistów HR. Dostępność w 15 językach pozwala na globalne wdrożenie procesów.

AI w personalizacji procesów szkoleniowych

Aż 66% pracowników stwierdza, że ich pracodawca nie wspiera ich w rozwoju kompetencji związanych z nowymi technologiami. Co więcej, tylko 10% przyznaje, że otrzymało wsparcie organizacji w nauce programowania, wdrożenia czy współpracy z rozwiązaniami opartymi na AI. Na szczęście narzędzia AI są łatwe do wdrożenia, a ich przyjazny interfejs, sprawia, że nie potrzeba do tego wysokich kwalifikacji. A że warto po nie sięgać, udowadniają raporty SAS, z których wynika, że ponad 50% firm realizujących projekty z wykorzystaniem AI osiąga sukces. Czy Twoja firma będzie w tym gronie?

Autor: Justyna Bakalarska-Stankiewicz